Đặt lịch

Các cuộc hẹn đầu tiên tại Showroom của chúng tôi thường kéo dài 30 phút. Chúng tôi khuyến khích sắp xếp một cuộc hẹn để đảm bảo một cộng sự tận tâm luôn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của bạn.

  Thông Tin Cá Nhân:

  Sản phẩm đá tự nhiên cần xem/mua:

  Xin cho chúng tôi được biết mong muốn của quý khách hàng khi đặt lịch hẹn:

  Chọn thời gian cho cuộc hẹn:

  Lần 1

  Lần 2

  Xin lưu ý rằng ngày và giờ bạn yêu cầu có thể không có sẵn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận chi tiết cuộc hẹn của bạn.

  Đánh giá page
  has been added to your cart.
  Checkout