12 – Sản phẩm có được bảo hành không?

Bất kỳ sản phẩm nào bạn mua đều đi kèm với đảm bảo pháp lý về sự phù hợp, phù hợp với các điều 20-21 của Bộ luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Việt Nam.

has been added to your cart.
Checkout