4 – Khi một món hàng đã có trong giỏ hàng của tôi, tôi có phải mua nó không?

Không. Bạn có thể đặt bao nhiêu mặt hàng tùy thích vào giỏ hàng của mình, nhưng cho đến thời điểm bạn gửi chi tiết thanh toán, bạn vẫn có thể sửa đổi đơn đặt hàng của mình hoặc xóa các mặt hàng. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Danh sách yêu thích để đánh dấu các sản phẩm bạn thích, sau đó thêm chúng vào giỏ hàng của bạn sau đó.

has been added to your cart.
Checkout