6 – Tôi có thể hủy hoặc thay đổi đơn hàng của mình không?

Khi bạn đã xác nhận đơn đặt hàng và thanh toán của mình, chúng tôi không thể đảm bảo có thể hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng của bạn, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu như vậy.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được bán trên cơ sở “không trả lại” vì chúng thường được sản xuất theo đơn đặt hàng. Khi đã bắt đầu sản xuất một mặt hàng, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu hủy bỏ mặt hàng đó.

Bất kỳ sản phẩm KHÔNG THỂ trả lại sẽ được thể hiện rõ ràng bằng cụm từ “Sản phẩm này không thuộc phạm vi của Quyền được Hủy bỏ”. Bạn sẽ tìm thấy nó trên trang chính của sản phẩm đó và cả trong giỏ hàng của bạn.

Nếu bạn đã nhận được đơn đặt hàng của mình và muốn trả lại hoặc đổi một mặt hàng, vui lòng làm theo hướng dẫn bạn sẽ tìm thấy trong đơn đặt hàng của mình, sử dụng nhãn in sẵn mà chúng tôi cung cấp. Sau khi chúng tôi nhận được (các) mặt hàng đã trả lại, chúng tôi sẽ xử lý khoản tiền hoàn lại của bạn hoặc việc trao đổi mà bạn đã yêu cầu.

has been added to your cart.
Checkout