5 – Làm cách nào để biết giao dịch mua của tôi đã thành công?

Khi bạn đã điền tất cả các chi tiết thanh toán cần thiết, bạn sẽ được chuyển đến trang xác nhận việc mua hàng của bạn. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email chứa tất cả các thông tin chi tiết liên quan đến việc mua hàng của bạn, bao gồm cả số đơn đặt hàng của bạn.

has been added to your cart.
Checkout